우림북 인터넷서점
국내도서 A/ B/ C/ D E/ F/ G/ H I/ J/ K/ L M/ N/ O/ P Q/ R/ S/ T U/ V/ W/ Z
QUICK MENU

최근본상품 0

  prev
  /
  next

  추천상품 0

   prev
   /
   next

   장바구니 0

    prev
    /
    next

    위시리스트 0

     prev
     /
     next

     TOP BOTTOM
     • Žinia apie Kryžių : The Message of the Cross(Lithuania Edition) 상품번호 : 449

     • 10%
     • 판매가
      13,000₩

      할인내역

      구분 할인
      기본할인 1,300₩
      닫기
      11,700  (10.42$)
      회원등급
      최대 5%추가적립 자세히보기

      회원등급별 혜택

      • 일반
       • 마일리지 5% 추가적립
      • vip
       • 마일리지 5% 추가적립
      • vvip
       • 마일리지 5% 추가적립
      닫기
      무이자할부
      5만원 이상 무이자 자세히보기

      무이자할부

      
															3~12개월 5만원이상
      
															3~12개월 5만원이상
      
															3~12개월 5만원이상
      
															3~12개월 5만원이상
      
															3~12개월 5만원이상
      
															3~12개월 5만원이상
      
															3~12개월 5만원이상
      
															3~12개월 5만원이상
      닫기
      배송
      • 3,000₩ (20,000 ₩ 이상 무료)
       추가배송비 : 6,000₩ (지역별)
       달력
      적립혜택
      585₩ (0P) - 리뷰적립 자세히

      상품리뷰 작성 혜택

      닫기
      상품정보

      상품정보제공고시

      도서명 Žinia apie Kryžių : The Message of the Cross(Lithuania Edition)
      저자, 출판사 Dr. Džeirokas Li, Urim Books
      크기 140(W) X 210(H) X 12.3(T) (mm)
      쪽수 246 Pages
      제품구성 Paperback
      출간일 2012-06-19
      목차 또는 책소개 상세설명참조
      닫기
      고객평가
      0건  ★★★★★ (0/5)
      ISBN
      978-89-7557-617-1
     • 수량
      • 총 상품금액
      •  (10.42$)
       11,700
     • 위시리스트


     Žinia apie Kryžių atskleis jums paslaptingą Dievo planą, glūdintį kryžiuje, ir padės jums padėti tvirtą tikro ir gero krikščioniško tikėjimo pamatą. Todėl kiekvienas, kuris perskaitys šią knygą, sugebės suprasti didį Dievo planą ir gilią meilę, įgys tikrą tikėjimą, bei pradės ir tęs tokį krikščionišką gyvenimą, kuris patinka Dievui.


     Pratarmė

      

     Įžanga

      

     1 Skyrius _ Dievas Kūrėjas ir Biblija
     - Dievas yra Kūrėjas
     - AŠ ESU, KURIS ESU
     - Dievas yra visažinis ir visagalis
     - Dievas yra Biblijos Autorius
     - Kiekvienas Biblijos Žodis yra Tiesa

      

     2 Skyrius _ Dievas sukuria žmogų ir jį ugdo
     - Dievas sukuria žmogiškąsias būtybes
     - Kodėl Dievas ugdo žmogiškąsias būtybes?
     - Dievas atskiria kviečius nuo pelų

      

     3 Skyrius _ Gėrio ir blogio pažinimo medis 
     - Adomas ir Ieva Edeno sode
     - Adomas nepakluso savo laisvosios valios pasirinkimu
     - Atpildas už nuodėmę – mirtis
     - Kodėl Dievas sukūrė gėrio ir blogio pažinimo medį Edeno sode?

      

     4 Skyrius _ Paslaptis nuo pat laiko pradžių
     - Adomo valdžia perduodama velniui
     - Žemės išpirkimo įstatymas
     - Paslaptis nuo laiko pradžių
     - Jėzus yra tinkamas pagal įstatymą

      

     5 Skyrius _ Kodėl Jėzus yra mūsų vienintelis Išgelbėtojas?
     - Išgelbėjimo per Jėzų Kristų planas
     - Kodėl Jėzus kabėjo ant medinio kryžiaus?
     - Jokio kito vardo žemėje, tik „Jėzaus Kristaus“ vardas

      

     6 Skyrius _ Kryžiaus planas
     - Gimęs tvarte ir paguldytas ėdžiose
     - Vargingas Jėzaus gyvenimas
     - Iščaižytas ir sruvantis krauju
     - Dėvintis erškėčių vainiką
     - Jėzaus drabužiai ir tunika
     - Pervertos rankos ir kojos
     - Jėzaus kojos nesulaužytos, bet pervertas Jo šonas
      
     7 Skyrius _ Paskutiniai septyni Jėzaus pasakymai ant kryžiaus
     - Tėve, atleisk jiems
     - Šiandien su manimi būsi rojuje
     - Moterie, štai tavo sūnus! Štai tavo motina!
     - Eloi, Eloi, lema sabachtani?
     - Trokštu
     - Atlikta
     - Tėve, į Tavo rankas Aš pavedu Savo Dvasią

      

     8 Skyrius _ Tikrasis tikėjimas ir Amžinasis gyvenimas
     - Tai labai didelė paslaptis!
     - Melagingos konfesijos neveda į išgelbėjimą
     - Žmogaus Sūnaus kūnas ir kraujas
     - Atleidimas tik per vaikščiojimą šviesoje
     - Tikras tikėjimas yra tikėjimas, lydimas veiksmų

      

     9 Skyrius _ Gimimas iš vandens ir Dvasios
     - Nikodemas ateina pas Jėzų
     - Jėzus patobulina Nikodemo dvasinį supratimą
     - Gimimas iš vandens ir Dvasios
     - Trys liudytojai: Dvasia, vanduo ir kraujas

      

     10 Skyrius _ Kas yra erezija?
     - Biblinis erezijos apibrėžimas
     - Tiesos Dvasia ir klaidos dvasia

     ĮŽANGA

      

     Žinia apie Kryžių – tai Dievo išmintis ir jėga, šią galingą žinią turi priimti viso pasaulio krikščionys!

      

     Dėkoju ir giriu Dievą Tėvą, kuris vedė mus Žinios apie Kryžių publikavime. Daugybė Manmin bažnyčios narių visame pasaulyje laukė šios knygos leidimo. Šioje knygoje yra aiškūs atsakymai į daugelį krikščionių užduodamų klausimų: „Koks buvo Dievas Kūrėjas prieš visa ko pradžią?“ „Kodėl Dievas sutvėrė žmogų ir leido jam gyventi šioje žemėje?“ „Kodėl Dievas sukūrė gėrio ir blogio pažinimo medį Edeno sode?“ „Kodėl Dievas siuntė savo vienintelį viengimį Sūnų, kad Jis būtų išpirkimo atnaša?“ „Kodėl Dievas numatė išgelbėjimo planą per grubų medinį kryžių?“ – ir į daugelį kitų klausimų.

      

     Šioje knygoje pateikiami dvasiškai įkvėpti Dr. Džeiroko Li pamokslai, kurie padeda jums pažinti ir suprasti gilią, plačią ir didingą Dievo meilę.

      

     1 Skyrius „Dievas Kūrėjas ir Biblija“ supažindina su Dievu ir Jo veiksmais jūsų tarpe. Šiame skyriuje galėsite paskaityti apie gyvojo Dievo egzistavimo įrodymus ir pamatyti Biblijos teisingumą per žmonijos istorijos prizmę. Be to, jame yra įrodomas evoliucijos teorijos klaidingumas ir Dievo kūrimo tiesa.

      

     2 Skyrius „Dievas sukuria žmogų ir jį ugdo,“ liudija apie tai, kad Dievas sutvėrė viską visatoje ir sukūrė žmogų pagal Savo atvaizdą. Taip pat šiame skyriuje paaiškinamas tikroji žmogaus gyvenimo prasmė ir Jo tikslas ugdyti žmones kaip savo paties tikrus dvasinius vaikus.

      

     3 Skyriuje „Gėrio ir blogio pažinimo medis,“ pateikiamas atsakymas į fundamentalų visų krikščionių klausimą: „Kodėl Dievas sukūrė gėrio ir blogio pažinimo medį Edeno sode?“ Šiame skyriuje atsakymas yra detaliai paaiškinamas, parodant Dievo, ugdančio žemėje žmogiškąsias būtybes, gilią meilę ir paslaptingą planą.

      

     4 Skyrius „Paslaptis nuo pat laiko pradžių,“ paaiškina santykį tarp žemės išpirkimo įstatymo ir dvasinio žmonių išgelbėjimo įstatymo (Kunigų 25). Jame taip pat skaitysite apie tai, kad visiems žmonėms teko nueiti mirties keliu dėl jų nuodėmių, tačiau Dievas paruošė puikų jų išgelbėjimo kelią dar prieš atsirandant laikui. Galiausiai, sužinosite, kodėl Dievas paslėpė žmonių išgelbėjimo kelią iki pat Jo išrinkto laiko, ir kaip Jėzus atitiko žemės išpirkimo įstatymo reikalavimus.

      

     5 Skyriuje „Kodėl Jėzus yra mūsų vienintelis Išgelbėtojas?“ paaiškinama, kaip dar iki laiko atsiradimo Dievo paslėptas žmonių išgelbėjimo planas išsipildė per Jėzų Kristų, kodėl Jis buvo nukryžiuotas, kokie yra Dievo vaikų palaiminimai ir teisės, ką reiškia vardas „Jėzus Kristus,“ kodėl Dievas nedavė žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo turime būti išgelbėti, ir t.t. Jūs pajausite neišmatuojamą Dievo meilę, jei suprasite šiame skyriuje pateiktą pamokslo dvasinį pritaikymą.

      

     6 Skyrius „Kryžiaus planas,“ apšvies jus apie gilias Jėzaus kančių prasmes. Kodėl Jėzus gimė tvarte ir gulėjo ėdžiose, jeigu Jis iš tikrųjų buvo Dievo Sūnus? Kodėl visą savo gyvenimą Jis buvo skurdžius? Kodėl visas Jo kūnas buvo iščaižytas, kodėl Jam buvo uždėtas erškėčių vainikas, kodėl Jo rankos ir kojos buvo prikaltos prie kryžiaus? Kodėl Jis kentėjo skausmą iki tokio lygio, kad ištekėjo visas Jo kraujas ir vanduo?


     Šiame skyriuje pateikiami konkretūs atsakymai į tokius klausimus, todėl tai padės jums suprasti dvasinę Jo kančių prasmę. Per jūsų supratimą ir tikėjimą dvasinėmis Jėzaus kančių prasmėmis bus išspręstos įvairiausių ligų bei negalių, skurdo, šeimos nesantaikos, verslo sunkumų ir kitos panašios problemos. Šis skyrius padės jums pažinti tokią gilią Dievo meilę, atsikratyti bet kokio blogio ir būti dieviškosios prigimties dalininkais.

      

     7 Skyriuje, „Paskutiniai septyni Jėzaus pasakymai ant kryžiaus,“ išaiškinama dvasinė Jėzaus prieš pat Jo mirtį ant kryžiaus ištartų septynių paskutiniųjų pasakymų prasmė. Per paskutinius septynis pasakymus ant kryžiaus Jis įvykdė Savo misiją, kurią Jam buvo paskyręs Jo Tėvas Dievas. Šiame skyriuje pabrėžiama, kad mes turime suprasti, kaip didžiai Jėzus pamilo žmoniją, laukti Jo Antrojo atėjimo ir kovoti gerą tikėjimo kovą iki galo, apimtiems prisikėlimo vilties.

      

     8 Skyriuje „Tikras tikėjimas ir amžinasis gyvenimas,“ sakoma, kad mes tampame viena su mūsų Jaunikiu Jėzumi Kristumi tik tikro tikėjimo pagrindu. Biblija mus įspėja, kad yra tokių, kurie sakosi esą tikintys Gelbėtoju Jėzumi Kristumi, tačiau Teismo dieną negalės būti išgelbėti. Biblijoje yra akcentuojama ne tik tai, kad mes turime priimti Jėzų Kristų, bet ir tai, kad mes turime valgyti Žmogaus Sūnaus kūną ir gerti Jo kraują, kad gautume amžiną išgelbėjimą. Tik valgydami Jo kūną ir gerdami Jo kraują galime turėti tikrą tikėjimą, kuris veda į išgelbėjimo kelią. Šis skyrius atskleidžia mums tikrojo tikėjimo esmę, parodo, kaip tai įgyti ir ką mes turime daryti, kad pasiektume pilną išgelbėjimą.

      

     9 Skyriuje „Gimimas iš vandens ir Dvasios,“ iš pradžių minimas Jėzaus ir Nikodemo dialogas. Šis pokalbis turi savyje Žinios apie Kryžių prasmę. Mūsų širdys iki pat Jėzaus sugrįžimo nuolat turi būti atnaujinamos vandeniu ir Šventąja Dvasia ir mes turime saugoti savo sveiką dvasią, sielą ir kūną nepriekaištingais Antrojo Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo, to laiko, kai Viešpats priims mus, kaip Savo nuostabią nuotaką, metu.

      

     10 Skyrius „Kas yra erezija?“ susideda iš dviejų dalių, erezijos esmės ir apsvarstymų apie negatyvų ir neteisingą jos supratimą, kuris šiandien vyrauja tarp krikščionių. Šiandien daug žmonių neteisingai supranta ar peikia stiprius Dievo darbus, neapgalvotai laikydami juos eretiškais ar neteisingais dėl to, kad jie nežino biblinio erezijos apibūdinimo. Šiame skyriuje esame įspėjami, kad nereikia peikti ar smerkti Šventosios Dvasios darbų, kaip eretiškų, bei dėl kai kurių eretiškų denominacijų, ir mums paaiškinama, kaip galime atskirti tiesos Dvasią ir klaidos dvasią. Galiausiai šiame skyriuje pabrėžiama, kad reikia nuolatos melstis ir budėti bei gyventi tiesoje, kad nepakliūtumėme į klaidos dvasios pagundas.

      

     1 Korintiečiams 1:18 apaštalas Paulius šitaip apibūdino žinią apie kryžių, Dievo išmintį: „Mat žodis apie kryžių tiems, kurie žūsta, yra kvailystė, bet mums, išgelbėtiems, jis yra Dievo jėga.“ Kiekvienas žmogus gali turėti tikrą tikėjimą, susitikti su gyvu Dievu ir pilnumoje mėgautis krikščionišku gyvenimu, kai supras kryžiuje glūdinčias paslaptis ir suvoks gilųjį Dievo meilės žmonijai planą.

      

     Žinia apie Kryžių yra pamatinis mokymas jūsų praktiškam gyvenimui. Todėl aš Viešpaties vardu meldžiu, kad jūs padėtumėte savo krikščioniško gyvenimo pamatus ir pasiektumėte pilną išgelbėjimą ir amžinąjį gyvenimą.     1. 주문하신 물품의 총 결제금액이 15만원 이상 (환율의 변동에 따라 다를 수 있음) 이면 과부가세가 발생합니다. 관부가세는 고객님께서 부담하시는 금액으로 문자를 통해 입금내역이 발송되며 해당 관세사로 입금하시면 통관처리됩니다.

     2. 해외구매 특성상 주문에서 배송까지는 평균 10~15일이 소요됩니다. 간혹 현지 제품 수급에 따라 부득이하게 시일이 더 소요 될 수 있으니 구매시 좀 더 여유있게 주문하시길 권합니다.

     3. 해외 내수품인 관계로 A/S에 대해서는 별도의 책임을 지지 않습니다.

     4. 해외배송 특성상 주문접수후 배송상태가 배송준비중으로 넘어간 경우 해외에서 국내로의 배송이 이루어지고 있다는 뜻입니다. 따라서 배송준비중으로 배송상태가 넘어간 경우 취소및 반품이 불가하므로 이점 양해 부탁드립니다.

     5. 타 해외구매대행 사이트에서 주문하신 물건과 주문날짜가 겹치지않도록 주의해 주십시오. 통관날짜가 같을 경우 합산관세가 부가되게 됩니다.
     회사명 : 우림북 | 사업자등록번호 : 164-11-01027 | 주소 : 서울특별시 동작구 여의대방로22길 73(신대방동) 1층
     통신판매업 신고 : 제2019-서울동작-0040호 | 연락처 : 02-837-7632 | 개인정보보호 책임자 : 최여란 | 대표자 : 빈성남
     contact : urimbooks15@naver.com for more information
     회원님의 소중한 개인정보 보호를 위해 비밀번호를 주기적으로 변경하시는 것이 좋습니다.
     현재 비밀번호
     신규 비밀번호
     신규 비밀번호 확인
     6~20자, 영문 대소문자 또는 숫자 특수문자 중 2가지 이상 조합